Διοργάνωση

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ΠΘ

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΘ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΘ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΘ

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Σκοπός

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές και παιδαγωγικές τάσεις και προοπτικές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Απευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Σε στελέχη της εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

Σε επιμορφωτές προγραμμάτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση

Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εφαρμογών για τη διδασκαλία και τη μάθηση

Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που στο πλαίσιο των σπουδών τους ασχολούνται με τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Θεματικές Περιοχές

Διδακτορική έρευνα στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη μάθηση

Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών

Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Ιστού 2.0

Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα, ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση

Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

Εκπαιδευτική ρομποτική και μεθοδολογία στην εκπαίδευση

Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης

Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές ψηφιακής αφήγησης ιστοριών στην εκπαίδευση

Διδασκαλία, μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ

ΤΠΕ και οπτικοακουστικός γραμματισμός στην εκπαίδευση

Τεχνολογία και γλωσσική διδασκαλία

Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση

Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση στην μετά covid-19 εποχή

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή πλήρους κειμένου για όλες τις κατηγορίες εργασιών: 21/06/2024

Ενημέρωση κρίσης: 05/08/2024

Υποβολή τελικών κειμένων για τα Πρακτικά και εγγραφές εισηγητών: 31/08/2024

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27-29/09/2024

Σύντομα θα αναρτηθούν πληροφορίες για…

Τόπος διεξαγωγής

Αίθουσες και αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

Διαμονή

Ενδεικτικά θα δοθεί κατάλογος ξενοδοχείων με προσφορά για το συνέδριο.

Μετακίνηση

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων στο συνέδριο μπορεί να γίνει με λεωφορείο

Η ΕΤΠΕ με αριθμούς

1997

Από

32

Συνέδρια

100%

Επιτυχία

5000+

Σύνεδροι